About the next debate:Government Promise

I Card for 6+7

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအလွည့္အေျပာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ပံုသြင္းေဖာ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အသြင္းေျပာင္းအစိုးရသစ္ဟာ
စတင္အုပ္ခ်ဳပ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ကတိက၀တ္မ်ားစြာပါ၀င္တဲ့ မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ကို ျပည္သူလူထုထံ ေျပာဆိုခဲ့ ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကေျပာဆိုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
အစိုးရေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ာ လို႔ဆိုျပီး ကတိက၀တ္ေတြပါတဲ့မိန္႔ခြန္းကို
ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆံုးေျပာၾကားခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
အားေဆးျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

အဲဒီကတိက၀တ္ေတြထဲက အနည္းငယ္ေကာက္ႏုုွတ္ျပရရင္….

ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ႔ခ်ေရး….
သန္႔ရွင္းတဲ့အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာေရး….
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး နဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး….
ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လူမႈဘ၀ေတြဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ အားေပးေဆာင္ရြက္ေရး…
စသျဖင့္ ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ကတိက၀တ္ေတြနဲ႔ အစိုးရသက္တမ္း ၅ ႏွစ္မွာ အခုဆိုရင္ ၄ ႏွစ္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္
လာခဲ့ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ျပည္သူေတြစိတ္၀င္စားေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ရတဲ့ ကတိက၀တ္တစ္ခုကို ျပပါဆိုရင္
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ကတိက၀တ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း
ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ၁၅ ရာခိုင္ႏွုန္းထိေလွ်ာ႔ခ်သြားဖို႔ ရည္မွန္းထားတယ္လို႔ဆုိခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို ဘယ္ေလာက္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သလဲဆိုတာကေတာ့ ကာယကံရွင္ျပည္သူေတြအသိဆံုျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ယခင္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလၾကီးတစ္ေလွ်ာက္လံုးက အရွုပ္အေထြးေတြ၊ အိုေဟာင္းေနတဲ့ ဗ်ဳရုိကေရစီ ယႏၱရား
နဲ႔ လက္လြန္ထားသမွ်ကို အနားသတ္ဖို႔ၾကိဳစားေနရရင္းနဲ႔ပဲ အစိုးရသစ္သက္တမ္း ၅ ႏွစ္ဟာ နီးကပ္လာေနျပီ
ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရသစ္လက္ထပ္မွာ ျမင္သာတဲ့ေျပာင္းလဲမႈတခ်ိဳ႕ကိုေတြ႔ရျပီး အႏွစ္သာရအားျဖင့္ေတာ့ သိပ္မေတြ႔ရဘူးလို႔
ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူေတြက ေထာက္ျပေ၀ဖန္ထားပါတယ္။ ဒီအေပၚကို အစိုးရသစ္ဘက္မွာလည္း ျပန္လည္ ေခ်ပေျပာစရာေတြရွိေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ သက္တမ္ ၄ ႏွစ္သာအတြင္းမွာ အဖက္ဖက္ကယိုယြင္းေနတာေတြ
ကို ျပန္လည္တည့္မတ္ဖို႔ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ တိုေတာင္းတယ္လို႔ ျပန္လည္ေခ်ပစရာရွိပါတယ္။ အနည္းဆံုး
ေတာ့ ေနာက္ထပ္ အစိုးရ သက္တမ္းတစ္ခုေလာက္ထိ အခ်ိ္န္ယူဖို႔လိုတယ္လို႔ ေခ်ပႏိုင္စရာရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အစုိးရသစ္နဲ႔ ျပည္သူကေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လိုက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ကတိ
က၀တ္ေတြကို ဘယ္ေလာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ျပီလဲ ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ္ကို အထက္
ပါအေၾကာင္းအရာေတြအေပၚအေျခခံျပီး ေဆြးေႏြးသြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခုအပတ္ ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ္ကို ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕မွာ သြားေရာက္ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ျပီး တစ္ေန႔တည္းကို ၂ ပြဲဆက္တိုက္
ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယပြဲစဥ္ကို “ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ အမွန္တကယ္
ေရာက္ရွိေနျပီလား” ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုတဲ့ေနရာမွာ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကိုအေျခခံျပီးေျပာေနၾက
တာျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ကေတာ့ အဲဒါထက္ပိုက်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး ေျပလည္
သြားျပီ စစ္တပ္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကေန အျပီးတိုင္ ဖယ္ခြာသြာခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အရိုးစြဲေနတဲ့
တိုင္းရင္းသားျပႆနာေတြ၊ အယူအဆေတြ၊ မေၾကလည္မႈေတြဟာ စစ္မွန္တဲ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
ကို တည္ေဆာက္ဖို႔ အေတာ္ခက္ခဲေနအံုးမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခုအေျခအေနေတြဟာ ပထမအဆင့္ျဖစ္တဲ့ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကိုအေျခခံတဲ့ အမ်ိဳးသားျပန္
လည္သင့္ျမတ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာပဲရွိပါေသးတယ္လို႔ ယူဆေျပာႏိုင္စရာရွိပါတယ္။ အလားတူပဲ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စုျဖစ္ေပၚလာဖို႔ အမ်ိဳသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးက ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာထိ အေရးပါလဲ၊ ဘယ္သူေတြမွာ အဓိကတာ၀န္ရွိေနသလဲဆိုတာေတြအေပၚမွာ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြရွိႏိုင္ပါ
တယ္။ ဒါေတြကို အခုလ ၇.၃.၂၀၁၅ ရက္ေန႔၊ ေမာ္လျမိဳင္မွာျပဳလုပ္မယ့္ ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ္ ဒုတိယပြဲစဥ္မွာ ေဆြး
ေႏြးသြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။