About the next debate:Returning Experts

စစ္အာဏာရွင္စနစ္တစ္ခုေအာက္မွာရွိခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကာလရွည္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ႏိုင္ငံေရးမတည္ ျငိမ္မႈ၊ စီးပြားေရးနိမ့္က်မႈ၊အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရွားပါးမႈ နဲ႔ အရည္အခ်င္းထက္ နီးစပ္ရာကိုသာ ေနရာေပးတတ္တဲ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ခဲ့တာေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကၽြမ္းက်င္သူ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ေတြဟာ မိမိတိုင္းျပည္ကိုစြန္႔ခြာျပီး တိုင္းတပါးကို အလွ်ိဳလွွ်ိဳထြက္ခြာသြားၾကပါတယ္။
အမ်ားစုဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုအံုၾကြမႈအျပီး စြန္႔ခြာသြားခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို သာမန္အားျဖင့္
ၾကည့္လိုက္ရင္ ေရၾကည္ရာျမတ္ႏုရာဆီသို႔လို႔ ဆိုႏိုင္ေပမယ့္ ဒါဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ ၾကီးမားတဲ့
ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံကေန ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာသြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဦးေရ ၅ သန္းနီးပါး
ရွိေနျပီး အဲဒီထဲမွာမွ ကၽြမ္းက်င္သူ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္ေတြ မ်ားစြာပါ၀င္ေနပါတယ္။
လူငယ္အတတ္ပညာရွင္အမ်ားစုက စကၤာပူႏိုင္ငံမွာရွိပါတယ္။ သူတို႔ေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔
အၾကံဳရွိထားျပီးသား ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးမွာ ေကာင္းစြာအသံုးခ်ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အလြန္တန္ဘုိးႀကီးမားတဲ့လူ႔အရင္းအျမစ္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ အခုလို ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈုကိုျဖစ္ေစတဲ့ ျပႆနာေတြကုိ စနစ္တက်အေျဖရွာဆန္းစစ္ဖို႔လိုလာ ပါတယ္။
ႏိုင္ငံတကာက စစ္တမ္းျပဳထားတဲ့ ဦးေႏွာက္ယုိစီးမႈကိုျဖစ္ေစတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းေတြကို ၾကည့္ရင္…..

၁။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မွဳ(Political instability of a nation)
၂။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရွားပါးမွဳ (lack of opportunities)
၃။ အႀကီးတန္း (အက်ည္းတန္) အရာရွိႀကီးမ်ား၏ ရာထူးေနရာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအလြဲသံုးစား ျပဳမွဳ( Abuse of Power and Position by Corrupt Senior Officers )
၄။ သားတူညီမ်ားေကာင္းစားေရးမူဝါဒက်င့္သံုးမွဳ ( Practice of Cronyism)
၅။ ျပည္တြင္းကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ ဝန္ထမ္းေရးရာကိုင္တြယ္သည့္စနစ္အားနည္းမွဳ ( Poor Human Resource Management )
၆။ က်န္းမာေရးအထိခိုက္ခံ၍ လုပ္ကိုင္ေနထိုင္ေနရမွဳ (Health Risk at Work)
၇။ ႏိုင္ငံလူဦးေရအဆမတန္တိုးပြားလာမွဳ (Population Explosion)
၈။ ဆင္းရဲခ်ဳိ ႔တဲ့သည့္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လူေနမွဳ ပံုစံမ်ား(Poor Facilities and life Styles) …. စတဲ့အခ်က္ေတြကိုေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အစိုးရသစ္တက္လာခ်ိန္မွာ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္
ေတြကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္ ဖိတ္ေခၚခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ တိက်တဲ့မူ၀ါဒေတြကို မေတြ႔ရသလို ျပန္လာတဲ့အေရအတြက္ဟာလည္းအနည္းက်ဥ္းပဲရွိပါ တယ္။ အမ်ားစုက ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ကျဖစ္ေနျပီး အျခားပညာရပ္နယ္ပယ္က သိပ္မ်ားမ်ားစားစား ေတြ႔ရပါဘူး။

လက္ရွိ တိုင္းျပည္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၾကီးမားတဲ့စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ရွိေနပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ Skillful ျဖစ္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားနဲ႔၊ အသိပညာရွင္
အတတ္ပညာရွင္ ရွားပါးမႈျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ Brain Drain ကေန Brain Gain ျဖစ္လာဖို႔ သူတို႔ေတြ
အတြက္ အစိုးရရဲ႕ဘက္လိုက္မႈကင္းတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြနဲ႔ ျပန္လာႏိုင္ေလာက္တဲ့ မက္လံုးေတြ
ပါ၀င္တဲ့ မူ၀ါဒေတြခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။
တစ္ဖက္မွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးမွာ တစ္တက္တအားပါ၀င္ဖို႔ ၀င္ေရာက္
လာတဲ့ ျပည္ေတာ္ျပန္ အသိပညာရွင္ေတြ အတတ္ပညာရွင္ေတြအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာ သူတို႔ရဲ႔
စိတ္ကူးေတြကုိ ဘယ္ေလာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သလဲဆိုတာ ေမးစရာရွိပါ
တယ္။ ၾကားရသေလာက္ ျငီးတြားသံေတြ၊ အားမလိုအားမရျဖစ္မႈေတြ၊ တက္ျပန္ေခါက္ခ်င္သူ
ေတြက မ်ားေနပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ သူတို႔စိတ္ကူးထားသလို အဆင္ေျပေနသူ၊ လုပ္ခြင့္၊
ခံစားခြင့္ေတြ၊ ရလဒ္ေတြက စိတ္ကူးနဲ႔လက္ေတြ႔က်ေနသူေတြကိုလည္းေတြ႔ရပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ အခုအပတ္ ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈျပႆနာကို ဘယ္လို
အေျဖရွာၾကမလဲ၊ ျပည္ေတာ္ျပန္လာတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံသား အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္ေတြ
ဟာ သူတို႔ရဲ႕စိတ္ကူးေတြနဲ႔ လက္ေတြ႔မွ ဘယ္ေလာက္လက္ေတြ႔က် နီးစပ္မႈရွိလဲ၊ ဘယ္လို
စိန္ေခၚမႈေတြရွိေနလဲ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိပကတိအေနအထာက ဦးေႏွာက္ယုိစီးမႈေတြကို
ျပန္လည္အဖတ္ဆည္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ အခင္းအက်င္းရွိေနလား …. စသျဖင့္ မတူညီတဲ့ အျမင္
သေဘာထားေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုသြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။