About the next debate:What happens after the white cards expire?

S4-10 White card

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳေရးနဲ႔ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲမွာ ယာယီသက္ေသခံကတ္ (White Card) ကိုင္ေဆာင္သူေတြ အေနနဲ႔ မဲေပးခြင့္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရဲ႕သေဘာထားကို လႊတ္ေတာ္က ေဖာ္ေဖၚ၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔မွာ ေထာက္ခံသူ ၃၂၈ဦး၊ ကန္႕ကြက္သူ ၇၉ ဦးနဲ႔ ၾကားေနသူ ၁၉ ဦးရွိျပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အႏုိင္ရခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း ၀ွိုက္ကဒ္ ကိစၥအေပၚ ေ၀ဖန္သံေတြဆူညံလာခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ White Card ယာယီ သက္ေသခံကဒ္ျပား ကုိင္ေဆာင္ထားသူေတြပါ မဲေပးခြင့္ရွိတယ္ဆုိတဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ သမၼတက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ လက္မွတ္ေရးထုိး အတည္ျပဳလုိက္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔မွာပဲ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးျခင္းနဲ႔ သက္တမ္းကုန္ဆုံးတဲ့ လက္မွတ္မ်ားအပ္ႏွံဖို႔ေတြပါတဲ့ ေၾကညာခ်က္ကို သမၼတ႐ုံးက ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။

ေၾကညာခ်က္အရ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးရက္ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔လို႔ သတ္မွတ္ထားၿပီးေတာ့ သက္တမ္းကုန္ဆုံးတဲ့ လက္မွတ္မ်ားအပ္ႏွံဖို႔ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ထား
ပါတယ္။ ဒီေၾကျငာခ်က္ဟာ အစိုးရရဲ႕ “မုိးပြင့္ အထူးစီမံခ်က္” ရဲ႕ တစ္စိတ္တပိုင္းျဖစ္တယ္လို႔လည္း
ဆိုပါတယ္။

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီက ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္နဲ႔ပါတ္သတ္ျပီး ဒါဟာ “၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္ စုျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္သူမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရးနည္း ဥပေဒ ပုဒ္မ -၂(င)တြင္ – ‘ယာယီ သက္ေသခံ လက္မွတ္ဆုိသည္မွာ သက္ေသခံကတ္ျပား အစား ထုတ္ေပး၍သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလအပုိင္း အျခားအတြက္သာလွ်င္ အတည္ျဖစ္ေသာမည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ကုိ ဆုိလုိသည္’” လို႔ ဆုိ ထားပါတယ္။

ဆုိလိုတာက ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္သူ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ ဒါမွမဟုတ္ ႏုိင္ငံသားကတ္ျပားတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ရခြင့္ရွိသူေတြကို ထုိကတ္ျပားထုတ္ေပး
ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ယာယီသေဘာထုတ္ေပးတဲ့ ကတ္ျပားတစ္မ်ဳိးျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ၀ွိုက္ဒ္ဟာ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားသားကို ထုတ္ေပးရတဲ့ကဒ္ျပားမဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုႏိုင္ျပီး လက္၇ွိ
၀ွိုက္ကဒ္ရရွိထားတဲ့သူေတြဟာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။

တစ္ဖက္မွာလည္း ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၂ဝဝ၈ ကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳေရး ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲဥပေဒမွာ ပုဒ္မ ၁၁ ပုဒ္မွခြဲ (က) အရ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကို ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲမွာ ဆႏၵမဲေပးသူေတြအျဖစ္ ျပ႒ာန္းထားခ်က္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ညီၫြတ္ျခင္းမရိွဘူးလို႔ ခံုရံုးကဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အခုအပတ္မွာ “ အခုလို ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ ရုတ္သိမ္းတာဟာ အေျဖဟုတ္ရဲ႕လား” ဆိုတဲ့
ေခါင္းစဥ္နဲ႔ လက္တေလာျပႆနာေတြ၊ ၀ွိုက္ကဒ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူေတြရဲ႕ ေရွ႕ျဖစ္လာႏိုင္စရာေတြ၊ လူ႔အခြင့္
ေရးရွု႔ေဒါင့္ကအျမင္ေတြအပါအ၀င္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာနဲ႔ ၀ွိုက္ကဒ္အေရး စတာေတြအေပၚ မတူညီတဲ့အျမင္သေဘာထားေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးသြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခုအပတ္ DVB Debate ကို ၂ ပြဲဆက္တိုက္ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ျပီး ဒုတိယပြဲစဥ္အျဖစ္ ဒီကေန႔ လူမႈ
ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေန႔စဥ္ၾကံဳေတြ႔ေန၇တဲ့ ဆူညံသံေတြအေၾကာင္းျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

တျဖည္းျဖည္းဆိုးရြားလာေနတဲ့ ကားသံ၊ ဟြန္းသံ၊ ေလာ္စပီကာအသံ၊ မီးစက္သံ၊ ထုသံရုိက္သံေတြနဲ႔ အနီး ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိတဲ့ အေသးစားအလတ္စားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းေတြကထြက္တဲ့ ဆူညံသံ စတဲ့ဆူညံသံ
ေတြဟာ ေန႔စဥ္လူမႈဘ၀ေတြအေပၚ တျဖည္းျဖည္း၇ိုက္ခတ္လာေနျပီျဖစ္ပါတယ္။

ဆူညံသံေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဆိုးက်ိဳးေတြမ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာ လူ႔အဖြဲ႔စည္းတစ္ခုလံုးက
သတိျပဳမိလာဖို႔ နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြရဲ႕ တိက်တဲ့မူ၀ါဒေတြခ်မွတ္ကိုင္တြယ္မႈေတြလုပ္ဖို႔ လိုအပ္
လာေနပါျပီ။ တစ္ဖတ္မွာလည္း မ်ားျပားလွတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပြဲေတာ္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အလွဴခံေလာ္စပီကာယဥ္
ေက်းမႈ သာေရး၊နာေရး စတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြနဲ႔ ဒီကေန႔ ဒီမိုေရစီစံႏွုန္းျပည့္၀တဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာဖို႔ ေစာင့္
ထိန္းရမယ့္ က်င့္၀တ္ေတြအၾကား ပြတ္တိုက္မႈေတြရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အခုအပတ္ရဲ႕ ဒုတိယပြဲစဥ္မွာ “ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပတ္၀န္းက်င္မွာ ဆူညံသံေတြ ညံလြန္းေနျပီလား” ဆိုတဲ့
ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဆူညံသံေတြကို ဘယ္လိုထိန္းခ်ဳပ္ၾကလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ႏိုင္မလဲ၊ ဘယ္သူေတြမွာ အဓိကတာ၀န္ရွိသလဲ ဆိုတာေတြအေပၚ ဒီဘိတ္ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။