Highlights from the Young Professionals Debate

DVBDebate young prof

“ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈမွာက အသက္ ၄၀ အထက္ လူႀကီးေတြကပဲ ေခါင္းေဆာင္ေနရာရသင့္တယ္၊ အေတြ႔အႀကံဳရွိတယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ၾကတယ္။ လူငယ္ေတြကုိ အသက္ငယ္တယ္ဆိုၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာမေပးၾကဘူး။ စီနီယာဦးစားေပး ယဥ္ေက်းမႈေတြေၾကာင့္ လူငယ္ေတြရဲ႕ အသံက မထိေရာက္ဘူး။”

ႏွင္းႏုလိႈင္ – အႀကီးတန္းသုေတသီ(Myanmar Survey Reseach)

“In Burmese culture, people regard elder people over 40 should get the leadership position and they only are regarded as well experienced. Youths are not being given any spaces due to their young age. Due to seniority culture, youth voices are not effective.”

Hnin Nu Hlaing (MSR)

———————————————-

“ပညာေရးက လက္ေတြ႔က်ၿပီး ဘ၀အတြက္ ျပန္အသံုးခ်လို႔ရတဲ့ အခြင့္အလမ္းမရွိဘူး။ ပညာေရးစနစ္ကုိက ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ျဖစ္ေအာင္ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္စြမ္းမရွိတာ။”

တင္ေမာင္ေအး – MyME ေရြ႕လ်ားစာသင္ခန္းစီမံကိန္းတည္ေထာင္သူ

“The education doesn’t give the chance to use back practically in the real life. The education system itself can’t produce the professionals.”

Tin Mg Aye (MyME)

———————————————-

“ပညာေရးက ေဘာင္သြင္း၊ ဂုတ္ခ်ိဳးခံထားရတယ္။ တကၠသိုလ္တက္မယ္ဆုိ ေဆးေက်ာင္းေလာက္ပဲ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ျဖစ္တယ္ထင္ၾကေတာ့ လူငယ္ေတြမွာက သူတုိ႔ စိတ္၀င္စားတဲ့ အာသီသရွိတဲ့ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လုိင္းကုိ ေရြးခ်ယ္မႈ မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ အဲလို ပတ္၀န္းက်င္ကုိက ျပႆနာ။”

ခင္စႏၵာညြန္႔(လူငယ္ဖုိရမ္မ်ားဦးစီးက်င္းသူတဦး)

“The education system is restricted. When the young people choose the major at the University, most think only Medical University gives professional career, so no one choose the major based on their own desire. So, this environment is the problem.”

Khin Sandar Nyunt (One of the Organizer for the Myanmar Youth Forum)

————————————————

“သမားဆိုအိုမွ” ဆိုတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈက အဓိက ျပႆနာ။ လူႀကီးေတြရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လုိက္ကိုလုိက္နာရမယ္ ဆိုတဲ့ ေရွးရိုးစြဲယဥ္ေက်းမႈေတြက လူငယ္ေတြအတြက္ တကယ့္အခက္အခဲ။”

မင္းေႏွာင္းေထာ(တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားကြန္ရက္ – ဥကၠ႒)

“ “ Only Old Doctors are the Best”, this slogan is a major problem. Conservatism like the youths always need to follow the decisions of the elders’ makes the real obstacles for youths.”

Minn Naung Htaw (President- Ethnic Youths Network)

———————————————-

“အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြမွာ လူငယ္ေတြအတြက္ ေသခ်ာခုိင္မာတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာရွိဖုိ႔ လိုတယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေရး ကၽြမ္းက်င္တဲ့လူငယ္ရွိမယ္၊ ႏုိင္ငံေရးကၽြမ္းက်င္သူရွိမယ္. သူတုိ႔ကုိ ေသခ်ာေလ့က်င့္ေပးရမယ္ သက္ဆုိင္ရာ ဖုိရမ္ေတြ ညီလာခံေတြ လႊတ္ေပးရမယ္။ ဒီလုိလႊတ္တဲ့ေနရာမွာ လူႀကီးေတြလႊမ္းမုိးထားတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္. လက္သင့္ရာလူေတြပဲ လႊတ္တာမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ တျခားလူငယ္ေတြ အခြင့္အလမ္းမရတဲ့ အေျခအေန မျဖစ္ေအာင္ ေျဖရွင္းဖုိ႔လိုတယ္။”

ခင္စႏၵာညြန္႔(လူငယ္ဖုိရမ္မ်ားဦးစီးက်င္းသူတဦး)

“The institutions should have strict policies for youths. There might be youths who are experts in environmental issues or political issues and we should train them systematically and send them to the related forums and workshops. When we choose the candidates to go, the decision should not be dominated by the elder people’s preference. We need to solve the situations that loose the chances for other youths.”

Khin Sandar Nyunt (One of the Organizer for the Myanmar Youth Forum)

———————————————-

 

“လူငယ္ေတြ ျပည္ပကေန ပညာသင္ၿပီးျပန္လာရင္..ဒီပတ္၀န္းက်င္မွာက က်မတုိ႔ကုိ ရန္သူလို ဆက္ဆံခ်င္ၾကတယ္. လိုအပ္ခ်က္ေတြေထာက္ျပရင္လည္း က်မတုိ႔က စကားေျပာရုိင္းလာတယ္တို႔ ဘယ္ေလာက္တတ္လုိ႔လဲ ဘယ္ေလာက္သိလုိ႔လဲဆုိၿပီး ေျပာၾကတာေတြ ရင္ဆုိင္ရတယ္။”

စုပံုခ်စ္

“Whenever the youths comes back from their studies from abroad, our environment treats us as the enemies. When we points out the leak points of the society,we’re called as the rude people and faced the questions that how much do we know exactly about everything.”

Su Pone Chit

———————————————–