About the next debate:River Dams and Power Cuts

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ေတြထဲက စြမ္းအင္လိုအပ္မႈေတြကို ျဖည့္တင္းဖို႔နဲ႔ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး
က႑ေတြမွာ အသံုးျပဳဖို႔ ေခတ္အဆက္ဆက္အစိုးရေတြဟာ ျမစ္ေတြအေပၚ ဆည္ေတြတည္ေဆာက္ခဲ့ၾက
ပါတယ္။ မွတ္တမ္းေတြအရ ဆည္ေပါင္း ၁၅၀ နီးပါး တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကျပီး ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြကိုေတာ့ လစ္လွ်ဴရွုခဲ့ၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
လက္ရွိအခ်ိန္မွာ သံလြင္ျမစ္အပါအ၀င္ ျမစ္ေတြေပၚမွာ စြမ္းအင္ထုတ္ယူဖို႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေပါင္း ၆၄ ခုကို
ခြင့္ျပဳထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ရပ္တန္႔ထားတဲ့ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းနဲ႔ တည္ေဆာက္ဆဲစီမံကိန္းေတြပါ
၀င္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံလို ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာ အခုလိုဆည္ေတြတည္ေဆာက္တဲ့အခါ အခက္အခဲေတြရွိတာေၾကာင့္ အရည္အေသြးမျပည့္မီရင္ အႏၵရာယ္ၾကီးမာတယ္လို႔ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ ဆည္ေပါင္း ၂၄၀ ေက်ာ္ကို စစ္တမ္း
ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ေအာက္စဖို႔ဒ္စစ္တမ္းကေဖာ္ျပထားပါတယ္။
သံလြင္ျမစ္အေပၚတည္ေဆာက္မယ့္ ဟတ္ၾကီးေရကာတာအပါအ၀င္ စီမံကိန္း ၆ ခုကိုရပ္တန္႔ေပးဖို႔ ေဒသခံ
တိုင္းရင္းသားေတြအပါအ၀င္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၁၃၁ ဖြဲ႔က အခုႏွစ္ မတ္လက လက္မွတ္ထိုးေတာင္ဆို
ခဲ့ၾကပါတယ္။
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါဝပ္ ၁၅,၀၀၀ ခန္႔ ထုတ္ယူရရွိႏိုင္မယ့္ အဲဒီ ေရကာတာ စီမံကိန္းေတြကို ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္နဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔က ပူးေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ရရွိလာမယ့္ဓာတ္အားေတြကို တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ကို အဓိက တင္ပို႔မွာျဖစ္တယ္လို႔ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြအရ သိရ
ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခုလိုတည္ေဆာက္ျပီး၊ တည္ေဆာက္ဆဲနဲ႔ တည္ေဆာက္မယ့္ ဆည္ေျမာင္း၊ေရကာတာ စီမံကိန္းေတြကေန ရရွိလာမယ့္ အက်ိဳးအျမတ္ေတြဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိ၊မရွိဆိုတဲ့အေပၚမူတည္ျပီး
ျပည္သူလူထုအေပၚ ဘယ္ေလာက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြရွိလာမလဲဆိုတာကို တိုင္းတာရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ရပ္ဆိုင္းခံထားရတဲ့ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းမွာဆိုရင္ ရရွိလာတဲ့အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို ျမန္မာဘက္က မျဖစ္စေလာက္
ရရွိမွာျဖစ္ျပီး အမ်ားစုကို တရုတ္ကမၸဏီကရရွိသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ဖက္မွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လက္ရွိဖြံ႔ျဖိဳးမႈလိုအပ္ခ်က္အရ သင့္ေတာ္တဲ့၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးနည္းပါးတဲ့၊
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတဲ့ ဆည္ေျမာင္းေရကာတာ စီမံကိန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အခုအပတ္ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ္မွာ ျမစ္ေတြေပၚမွာ လက္ရွိတည္ေဆာက္ဆဲ နဲ႔ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ဖို႔
ခြင့္ျပဳထားတဲ့ စီမံကိန္းေတြကေန ရရွိလာမယ့္ အက်ိဳးရလဒ္ေတြကို ဘယ္သူေတြကရရွိမလဲ၊ ဘယ္လိုရရွိ
မလဲ စတာေတြအေပၚ မတူညီတဲ့အျမင္သေဘာထားေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုသြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။
အခုအပတ္ ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ္ကို ေခါင္းစဥ္ ၂ ခုနဲ႔ ၂ ပြဲဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယပြဲစဥ္ကိုေတာ့
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျပတ္ေတာက္မႈေတြကို ဘယ္လိုေလွ်ာ႔ခ်ၾကမလဲဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ျပဳလုပ္သြား
မွာျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ ေပါၾကြယ္၀တဲ့ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
လၽွပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ႏို္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၃၆၁၄.၉ မဂၢါ၀ပ္ကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ေ၀ေနတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အဲဒီဓာတ္အားေတြကို ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္ရံု
၂၀ ရံု၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔သံုးဓာတ္အားေပးစက္ရံု ၁၀ ရံုနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္ရံု ၁ ရံုတို႔က
ေန ထုတ္ယူျဖန္႔ေ၀ေနတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း ထုတ္ယူျပီး တစ္ျပည္လံုးကို ျဖန္႔ေ၀ေပးေနတဲ့ ရာခိုင္ႏွုန္းဟာ လိုအပ္ခ်က္ရဲ႕ ၂၆ ရာခိုင္ႏွုန္းပဲရွိတဲ့အတြက္ ကမာၻေပၚမွာ စြမ္းအင္ဆင္းရဲ႕မွႈအဆိုးဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရပါတယ္။
လက္ရွိအခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးျပဳဖို႔ လွ်ပ္စစ္
စြမ္းအင္ေတြကို ပိုမိုထုတ္ယူသံုးစြဲႏိုင္ေရးဟာ အေရးၾကီးတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
ဘယ္လိုထုတ္ယူမလဲ၊ ဘယ္လိုသံုးစြဲမလဲဆိုတာရွိလာပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕စီပြားေရးဖြဲ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ
စြမ္းအင္ဖြံ႔ျဖိဳးရရွိမႈအေပၚမွာ တိုင္ရိုက္တည္ရွိေနပါတယ္။လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားဟာ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးပါတဲ့ ေမာင္းႏွင္အားတစ္ခု ျဖစ္ေနပါျပီ။
လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစြဲမႈအေျခအေနဟာ အဲဒီႏိုင္ငံရဲ႕လူေနမႈ အဆင့္အတန္းကို ျပဆိုေန တယ္လို႔ ဒီကေန႔ကာလမွ မွတ္ဆိုၾကပါတယ္။၂၀၁၁ က ထုတ္ျပန္တဲ့ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တစ္ဦးခ်င္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈဟာ ၁၁၀ ကီလို၀ပ္နာရီ (ယူနစ္) သာရွိၿပီး ဒါဟာ အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံက တစ္ဦးခ်င္းသံုးစြဲမႈရဲ႕ ၄ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ေက်ာ္သာရွိေနပါတယ္။