Next on DVB Debate: Who is the Leader of tomorrow?

10478529_437067523140698_6581520084693334012_n

၂၀၁၅ နီးကပ္လာတာနဲ႔အမွ် လူေျပာသူေျပာအမ်ားဆံုး၊ မတူညီတဲ့အင္အားစုေတြအၾကား အျပန္အလွန္ စကား
စစ္ထုိးမႈေတြနဲ႔ ပေဟ႒ိပုစၥာတစ္ခုလို ခန္႔မွန္းေျပာဆိုေနၾကတာကေတာ့ ၂၀၁၅ အလြန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အတြက္ ဘယ္လိုေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးကိုလိုအပ္လဲ၊ ဘယ္သူေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မလဲ၊ ဘယ္လိုမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ သင့္လဲ၊ ဘယ္ေခါင္းေဆာင္က ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိလဲဆိုတာေတြျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူပဲ တခ်ိဳ႕ ရည္မွန္းထားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ဟာအကယ္၍ျဖစ္မလာခဲ့ရင္ ဘယ္သူက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ေခါင္းေဆာင္ မ်ိဳးဆက္ျဖစ္မလဲဆိုတာလည္း အတိုက္အခံဘက္ေရာ လက္ရွိအာဏာရပါတီဘက္မွာပါ စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိေန ပါတယ္။
အဲဒီေနရာမွာ ေျပာစရာတစ္ခုေတာ့ရွိေနပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ အမွန္
တကယ္ ေခါင္းေဆာင္အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူေတြဟာ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေနရာရရွိလာဖို႔ လက္ရွိအခင္းအက်င္း
အရ ဘယ္ေလာက္ျဖစ္နိုင္ေျခရွိေနလဲဆိုတာပါ။ ဒါက အျငင္းပြားစရာျဖစ္ေနတဲ့ မိုးက်ေရႊကိုယ္ ေတြရဲ႕အခန္း က႑နဲ႔ပတ္သတ္ျပီး ေျပာဆိုေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ နို္င္ငံေရးအရ အေျပာင္းအလဲေတြရွိလာခဲ့သလို ရပ္တန္႔
ေနတာေတြလည္းရွိပါတယ္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ၂၀၁၀ မတိုင္ခင္ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထပ္နဲ႔ မတူတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြရွိေနခဲ့တာကိုေတာ့ ျငင္းမရပါဘူး။ ဟိုအရင္က လူ (အာဏာ)ကိုအဓိကထားျပီး တိုင္း
ျပည္ကို ကိုင္တြယ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကရာကေန ခုခ်ိန္မွာ မူ ကို္တည္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေနပါတယ္လို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ
သူရေရႊမန္းက အေမရိကန္ေရာက္ျမန္မာအင္အားစုနဲ႔ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း
လက္ရွိ ေနရာသီးသီးမွာေခါင္းေဆာင္ေနရာယူထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အရင္လူေတြပဲျဖစ္
ေနပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးစိတ္၀င္စားသူေတြအၾကား အျငင္းပြားေနၾကတာတစ္ခု ရွိလာပါတယ္။ ဒါက လူ နဲ႔ မူ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ အလြန္ျမန္မာႏို္င္ငံအတြက္ ဘာကအဓိကက်လဲဆိုတာကိုပါ။
လူ နဲ႔ မူ ဘယ္အရာက အဓိကက်သလဲဆိုတဲ့အေပၚ အေနာက္ႏို္င္ငံေတြမွာလည္း အျငင္းပြားမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ လူ (ယဥ္ေက်းမႈ) ၊ မူ (ႏိုင္ငံေရး) ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ မြဳိင္နီဟန္ (Daniel Patrick Moynihan) က “ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈကို အဆုံးအျဖတ္ ေပးတဲ့အရာဟာ “မူ” နုိင္ငံေရးစနစ္မဟုတ္ပဲ သူတုိ႔ရဲ႔ယဥ္ေက်းမႈ “လူ” သာျဖစ္တယ္ဆုိတာ ကြန္ဆာေဗးတစ္၀ါဒဗဟိုျပဳ အမွန္တရားျဖစ္ၿပီး နုိင္ငံေရး စနစ္တစ္ခုဟာ လူေတြရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈကုိ အသြင္ေျပာင္းလဲေစနုိင္တဲ့အျပင္ ဆက္လက္အဓြန္႔ရွည္ေအာင္ သယ္ေဆာင္သြားနုိင္တယ္ ဆုိတာကေတာ့ လစ္ဘရယ္၀ါဒဗဟုိျပဳ အမွန္တရားျဖစ္ပါတယ္” လို႔ဆိုပါတယ္။ ပညာရွင္တိုင္း ကေတာ့ ဒီအျမင္ကိုလက္ခံၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။ လူ (ယဥ္ေက်းမႈ) ကိုအေျခခံျပီး အုပ္ခ်ဳပ္တာဟာ ထိခိုက္လြယ္တဲ့အတြက္ဘယ္ေလာက္ပဲ ခိုင္လံုတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြရွိေစကာမူ ဒါကို ခိုင္ခံ့တဲ့ေဒါက္တုိင္လို႔ မယံုၾကည္ တဲ့သူေတြလည္းရွိပါတယ္။
ဒီကေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲစရာေတြ (ဥပမာ…ျငိမ္းခ်မ္းေရ၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊
ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊ ဆင္ရဲမြဲေတြမႈေလွ်ာ႔ခ်ေရး၊ အလုပ္သမားေရး၊လယ္ယာေျမအေရး…) စတာေတြ
အားလံုးကို တစ္ျပိဳင္နက္တည္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ဘယ္အရာက အဓိကပိုက်ပါသလဲ။ အကယ္၍ လူက အဓိကက်
ပါတယ္ဆိုရင္ေတာင္ လက္ရွိျမန္မာ့ႏို္င္ငံေရးအခင္းအက်င္းအရ (ပညာရွင္ေတြေျပာေျပာေနတဲ့ ေပးထားခ်က္)
အရ စစ္တပ္နဲ႔အသြင္ေျပာင္းစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို ႏိုင္ငံေရးကေန ျပည္သူ႔အလိုက် ဖယ္ခြာပစ္ဖို႔ ဘယ္ေလာက္
မ်ားျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေနလဲ၊ ဒါေတြက ၂၀၁၅ အလြန္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့၊ ျဖစ္သင့္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ မျဖစ္မေနထည့္စဥ္းစားရမယ့္ စဥ္းစားခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အခုအပတ္ ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ္မွာ “ ၂၀၁၅ အလြန္ ျမန္မာႏို္င္ငံအတြက္ ဘယ္လိုေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးကို
လိုအပ္လဲ” ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ အထက္ပါ အျငင္းပြားဖြယ္ရာျပႆနာေတြ၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခေတြကို ပညာရွင္ေတြ
၊ လြတ္ေတာ္အမတ္ေတြ၊ တျခားႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြက မတူညီတဲ့ရွုေဒါင့္ေတြကေန ေဆြးေႏြးျငင္းခံု
သြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။
Come and join with DVB Debate!